Systemy odolejania cieczy roboczych

System separacji membranowej CrossFlow

Systemy separacji membranowej, cross flow, do regeneracji wodnych cieczy roboczych i myjących:

  • zapewniają usuwanie oleju zemulgowanego i osadów z cieczy myjących
  • systemy w pełni zautomatyzowane i wyposażone wg indywidualnych zapotrzebowań
  • zapewniają właściwą kontrolę procesu mycia
  • wyposażone w moduły mikrofiltracyjne Pall SchumasivTM - ceramiczne

Skimmery koalescencyjne do usuwania oleju powierzchniowego C ThryTM:

Stacja pilotowa Pall Membralox i Schumasive: