Urządzenia dla pielęgnacji olejów

Przenośny monitor czystości:

  • umożliwia ocenę czystości cieczy roboczej

Przenośny licznik cząstek:

  • mierzy wielkość i ilość cząstek w przemysłowych systemach cieczowych

Analizator zawartości wody:

  • mierzy zawartość wody w roboczych systemach cieczowych

Przewoźny agregat filtracyjny:

  • filtruje ciecze roboczye w układach hydraulicznych
  • napełnia zbiorniki
  • płuka instalacje hydrauliczne przed pierwszym uruchomieniem lub po przestojach czy remontach
  • przepompowywuje olej między zbiornikami z pominięciem filtra

Przewoźny agregat odwadniająco-filtracyjny:

  • do usuwania zanieczyszczeń stałych, cieczowych i gazowych z olejów turbinowych, transformatorowych, hydraulicznych i smarowniczych.